';

TIEDONKERUU

delimiter image

Tällä hetkellä yritykset hyödyntävät vain murto-osan datastaan jonka omistavat. Kehitämme asiakasyrityksen verkkoliiketoiminnan vastaamaan heidän kasvustrategiaansa sekä vastaamaan kehittyviin asiakkaiden vaatimuksiin.

Koska data on tiukkaan sidoksissa yrityksen kokonaisliiketoimintaan, on olennaista, että  kehittäminen valmistellaan huolellisesti yhdessä yrityksen kanssa. Tärkeää on, että valmistelu ja siitä seuraavat toimenpiteet kohdennetaan liiketoiminnan kannalta tuottaviin asioihin ja oikeisiin tavoitteisiin. Toimenpiteiden tulosten mittaaminen on ensiarvoista ohjatessa prosessia oikeaan suuntaan.

Tiedonkeruun tarkoituksena on kertoa jotain tulevasta maailmasta, menneisyyden kautta. Tiedon pitäisi tukea tulevaa toimintaa. Datan pohjalta joko me ennakoimme tai kone ennakoi erilaisten toimenpiteiden seurauksia: näin tiedämme paremmin, mitä tulevaisuudessa kannattaa tehdä.

Data-analyysi liiketoiminnan kehittämisessä

Digitalisointi etenee läpi koko yhteiskuntarakenteen lähitulevaisuudessa. Teollinen internet, esineiden internet, asioiden internet ja muut vastaavat trendit alkavat olla jo arkipäivää. Tämä asettaa yritykset uuteen tilanteeseen, sillä kilpailijat, yhteistyökumppanit ja asiakkaat siirtyvät tai ovat jo siirtyneet digitalisaation maailmaan hyödyntäen käytettävissä olevaa dataa.

Tietoa on saatavissa paljon enemmän mitä tavallisilla keinoilla pystytään käsittelemään. Mittaustiedon keruu, analysointi ja jalostaminen helposti käsiteltävään muotoon nousevatkin keskeiseen rooliin haettaessa toiminnan tehokkuutta, kustannussäästöjä ja kilpailuetua kiristyvillä markkinoilla.

Energia- ja teollisuussektorilla datan analysointia on käytetty pitkän aikaa ja varsinkin suuret globaalit yritykset ovat rakentaneet isoja järjestelmiä tiedon keräämiseksi ja sen hyödyntämiseksi liiketoiminnassa. Tietojärjestelmät ovat kehittyneet, sovelluksia on saatavilla paljon ja mittaukseen liittyvien antureiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti, joka mahdollistaa helposti yritysten tiedonkeruun toteutuksen. Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan tarvitaan lisäksi oikeat työkalut ja teknistä sekä taloudellista asiantuntemusta. Yrityksen kannalta tärkeintä on löytää ne tekijät suuresta tietomäärästä, joilla parannetaan kustannustehokkuutta ja kehitetään liiketoimintaa.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä on tuntea kohteen prosessien toiminta. Ilman asiantuntemusta datasta ei saada tai havaita oleellista tietoa. Kaiken data-analysoinnin ja tiedonkeruujärjestelmien taakse tarvitaan kuitenkin asiantunteva ihminen sekä tukitoimintoja. Tämä usein onkin merkittävin haaste yrityksille. Dataa on käytettävissä, mutta sen kokonaisvaltainen hyödyntäminen on iso ponnistus, joka liittyy yrityksen resursseihin ja organisaatioon.

Kysy lisää palveluistamme