';

TIEDONKERUU

delimiter image

Miksi kerätä dataa?

Datan avulla pystytään kehittämään liiketoimintaa esimerkiksi ymmärtämällä asiakkaita ja heidän toimintaansa paremmin. Tämän ansiosta yritykset pystyvät tarjoamaan parempaa ja paremmin kohdistettua palvelua.

Konkreettisempien esimerkkien avulla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi asiakkaalle kohdistetumman näköistä verkkokauppaa tai paremmin kohdistettua markkinointia. Tekoälyn avulla voidaan myös pyrkiä vähentämään asiakaspoistuman määrää tai saamaan yleisesti parempaa kuvaa yrityksen asiakaskunnasta.

Eri lähteistä saatuja datoja voidaan myös yhdistellä, jolloin tulokset ovat entistä tehokkaampia ja tarkempia. Yrityksen sisäisiin datalähteisiin voidaan myös yhdistää ulkopuolista dataa. Tällä tavalla voidaan tunnistaa esimerkiksi yrityksen potentiaalisia kasvu- ja kehityskohtia.

Miksi hyödyntää ammattilaisia tiedonkeruussa?

Kun tiedonkeruuta aloitetaan, kannattaa kiinnittää huomiota siihen mitä dataa kerätään ja miten sitä kerätään. Hyvin suunniteltu ja organisoitu tiedonkeruu voi säästää monilta ongelmilta ja työltä kun data-analyysia aletaan tekemään. Huonosti rakennetun datan ongelmia voivat aiheuttaa mm.

  • huonosti suunniteltujen datarakenteiden yhdistely kokonaisuudeksi
  • suuri datan siivoustarve
  • kaikkia näkökulmia ja käyttötarpeita ei huomioida alussa, jolloin puuttuvien tietojen täydentäminen jälkeenpäin voi olla vaikeaa

Yhdessä voimme suunnitella sinun yrityksesi kannalta järkevimmät datat ja tiedonkeruumenetelmät. Tällöin vältyt isoimmilta ongelmilta, kun alat hyödyntämään keräämääsi dataa. Ota yhteyttä, kun tarvitset apua yrityksesi tiedonkeruussa!

Kysy lisää palveluistamme