Rekisteri- ja tietosuojaseloste

AMBIENTIA GROUP OY:N REKISTERISELOSTE

Tältä sivulta löydät Ambientia Group Oy:n markkinointirekisterin, rekrytointimarkkinointirekisterin sekä rekrytointirekisterin henkilötietolain 10 §:n mukaiset rekisteriselosteet.

Ambientia Group Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 23.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Ambientia Group Oy (Y-tunnus 1647448-9), Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna puh. 029 001 0500.

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen markkinointi (at) ambientia.fi.

3. Rekisterin nimi

Ambientia Group Oy:n markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ambientia Group Oy:n markkinointirekisteriä käytetään Ambientia Group Oy:n tuotteiden, ratkaisujen, asiantuntijapalveluiden, tapahtumien, kampanjoiden suoramarkkinointiin ja näihin rinnastettaviin toimiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Ambientia Group Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, asiakaspalveluikkuna, materiaalilataukset), Ambientia Group Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista, sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät Ambientia Group Oy:n palveluksessa olevat henkilöt. Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista (kuten Hubspot) sijaitsee EU:n ulkopuolella tai palvelun tarjoajan työntekijät EU:n ulkopuolelta saattavat tarkastella tietoja. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa tai että taho on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat tahot).

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Ambientia Group Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti.

Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Ambientia Group Oy:n rekrytointi­markkinointi­rekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 01.06.2018

1. Rekisterinpitäjä

Ambientia Group Oy (Y-tunnus 1647448-9), joka toimii rekisterinpitäjänä myös muiden samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta.

Osoite: Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna

Puh. +358 29 001 0500.

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen jobs (at) ambientia.fi.

3. Rekisterin nimi

Ambientia Group Oy:n rekrytointimarkkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ambientia Group Oy:n rekrytointimarkkinointirekisteriä käytetään Ambientia Group Oy:n avoimien työpaikkojen suoramarkkinointiin sekä työhakuun liittyvän sisällön jakamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilön itsensä ilmoittamat:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää ainoastaan henkilön itsensä luovuttamat tiedot, jotka hän on syöttänyt Ambientia Group Oy:n verkkosivuilla (www.ambientia.fi) olevaan lomakkeeseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät Ambientia Group Oy:n palveluksessa olevat henkilöt. Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista (kuten Hubspot) sijaitsee EU:n ulkopuolella tai palvelun tarjoajan työntekijät EU:n ulkopuolelta saattavat tarkastella tietoja. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa tai että taho on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat tahot).

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Henkilö voi itse päivittää antamiaan tietoja ja poistua rekisteristä suoramarkkinointiviestistä (sähköposti) löytyvien ohjeiden avulla. Toimintoihin tarvitaan internet-selain ja -yhteys.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Ambientia Group Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Ambientia Group Oy:n rekrytointirekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 25.01.2019

1. Rekisterinpitäjä

Ambientia Group Oy (Y-tunnus 1647448-9), joka toimii rekisterinpitäjänä myös muiden samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta.

Osoite: Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna

Puh. +358 29 001 0500.

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen jobs (at) ambientia.fi.

3. Rekisterin nimi

Ambientia Group Oy:n rekrytointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää Ambientia Group -konsernin vastaanottamia työhakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksensa haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Rekrytointiin kuuluvat henkilöt voivat yhdistää hakemuksen muuhun sopivaan työtehtävään.

Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä enintään kahden (2) vuoden ajan hakemuksen jättämisestä ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakemuksia voidaan poistaa ja muuttaa työnhakijan pyynnöstä. Työnhakijan antamia tietoja voidaan säilyttää toistaiseksi hakijan suostumuksella.

Hakijatietoja säilytetään luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain rekrytointiprosessiin osallistuville. Keräämme rekrytoinnin yhteydessä hakijoista myös anonyymeja tilastotietoja, kuten esimerkiksi hakijamääriä, palautekyselyiden vastauksia ja vastausmääriä.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Haettu työtehtävä
 • Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot)
 • Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
 • Hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
 • Hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot
 • Hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot
 • Viitteet hakijan antamiin muihin osaamista validoiviin materiaaleihin, kuten LinkedIn- ja GitHub-profiilit sekä sertifikaatit ja todistukset

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijat itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Ambientia Group Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille esimerkiksi viranomaisen lakiin perustuvien velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Rekrytoinnin yhteydessä keräämämme anonyymit tilastotiedot säilytetään pilvipalveluissa EU:n ulkopuolella ja palvelun tarjoajan työntekijät EU:n ulkopuolelta saattavat tarkastella tietoja. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa tai että taho on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat tahot).

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

9.1 Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto hävitetään välittömästi tietosuoja-aineiston hävitysohjeiden mukaan.

9.2 Sähköinen aineisto

Sähköinen aineisto säilytetään rekrytointiprosessiin erityisesti varatussa, Atlassian Jira-pohjaisessa järjestelmässä. Järjestelmään on pääsy ainoastaan rekrytointiprosessiin osallistuvalla osalla Ambientia Group -konsernin henkilöstöstä.

Pääsy järjestelmään on rajattu ainoastaan Ambientian sisäverkkoon.