';

DATAN HALLINTA

– Datan louhinta ja kerääminen
– Tiedonsiirto ja tietokannat
– Datan siivoaminen ja esikäsittely (pre-prosessing)
– Ulkoiset dataresurssit ja datalähteiden etsintä

Analytiikka Ja Tiedon Visualisointi

– Korrelaatioanalyysi ja juurisyiden etsiminen
– Muuttujien valitseminen, prosessien ja järjestelmien analyysi
– Tiedon esittäminen ja infografiikka

Mallinnus ja integraatiot

– Kategoriset, lineaariset ja yhdistetyt mallit
– Neuroverkot (neural networks) ja koneoppimista (machine learning) hyödyntävät algoritmit
– Välineet päätöksenteon ja strategioiden tukemiseen
– reaaliaikaiseen tietoon pohjautuvat näkemykset (insight) ja ohjaussyötteet asiakkaan omiin järjestelmiin

DATA

Tällä hetkellä yritykset hyödyntävät vain murto-osan datastaan jonka omistavat. Kehitämme asiakasyrityksen verkkoliiketoiminnan vastaamaan heidän kasvustrategiaansa sekä vastaamaan kehittyviin asiakkaiden vaatimuksiin.

Koska data on tiukkaan sidoksissa yrityksen kokonaisliiketoimintaan, on olennaista, että  kehittäminen valmistellaan huolellisesti yhdessä yrityksen kanssa. Tärkeää on, että valmistelu ja siitä seuraavat toimenpiteet kohdennetaan liiketoiminnan kannalta tuottaviin asioihin ja oikeisiin tavoitteisiin. Toimenpiteiden tulosten mittaaminen on ensiarvoista ohjatessa prosessia oikeaan suuntaan.

Tiedonkeruun tarkoituksena on kertoa jotain tulevasta maailmasta, menneisyyden kautta. Tiedon pitäisi tukea tulevaa toimintaa. Datan pohjalta joko me ennakoimme tai kone ennakoi erilaisten toimenpiteiden seurauksia: näin tiedämme paremmin, mitä tulevaisuudessa kannattaa tehdä.

”Lähtökohtana on selvittää asiakkaan yhdyskohdat menneisyydestä nykyhetken kautta tulevaisuuteen.”

Jan Valkonen Head of Strategy

KYSY LISÄÄ PALVELUISTAMME

Liiketoimintayksikön ytimeen on koottu eri alojen asiantuntijoita, jotka kehittävät uusia tapoja yhdistää analytiikkaa sekä kuluttaja- ja asiakasymmärrystä markkinoinnissa