';

Paras analytiikka alkaa tavoitteiden määrittelyllä

delimiter image

Hyvä analytiikka ei yleensä perustu passiivisesti kerätyn “ison datan” louhintaan, vaan oikeisiin kysymyksiin, joiden perusteella suunnitellaan keräys- ja mallinnusprosessi.

Analytiikkaa voi verrata tieteelliseen mallinnukseen ja tekoälyyn. Tieteellinen mallinnus pyrkii mahdollisimman yleistettävään tietoon, eli sen tavoite on sama kuin ymmärrystä lisäävän analytiikan. Passiivinen havainnointi tai passiivisesti kerätyn datan tutkailu on toki parempi ratkaisu kuin olla kokonaan silmät kiinni, mutta varmin ja yleistettävin tieto syntyy kontrolloiduissa kokeissa.

Tekoälyn lopullinen tavoite taas on autonominen, oppiva agentti. Toimintaa ei voi oppia havainnoimalla, vaan pitää päästä vuorovaikutukseen ympäristön kanssa, kokeilemaan ja tekemään itse. Aivan samalla tavoin operationaalinen analyyttinen järjestelmäkään ei voi optimoitua ilman testejä.

Hyvä analytiikka voi tuottaa kumpaa tahansa: automaattisia järjestelmiä tai ymmärrystä isojen päätösten avuksi. Kummassakin tapauksessa parhaat tulokset syntyvät, kun analytiikka pääsee vaikuttamaan toimenpiteisiin ja päätöksiin oppimismielessä heti dataa kerättäessä. Kysymykset, joihin halutaan vastaus, kannattaa miettiä etukäteen, jolloin suurella vaivalla kerätyllä datalla on varmemmin siltä odotettu arvo.

DATAN HALLINTA

– Datan louhinta ja kerääminen
– Tiedonsiirto ja tietokannat
– Datan siivoaminen ja esikäsittely (pre-prosessing)
– Ulkoiset dataresurssit ja datalähteiden etsintä

ANALYTIIKKA JA TIEDON VISUALISOINTI

– Korrelaatioanalyysi ja juurisyiden etsiminen
– Muuttujien valitseminen, prosessien ja järjestelmien analyysi
– Tiedon esittäminen ja infografiikka

MALLINNUS JA INTEGRAATIOT

– Kategoriset, lineaariset ja yhdistetyt mallit
– Neuroverkot (neural networks) ja koneoppimista (machine learning) hyödyntävät algoritmit
– Välineet päätöksenteon ja strategioiden tukemiseen
– reaaliaikaiseen tietoon pohjautuvat näkemykset (insight) ja ohjaussyötteet asiakkaan omiin järjestelmiin

Voisiko analytiikka hyödyttää juuri sinun yritystäsi?
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sopiva ratkaisu yhdessä!

 

JAN VALKONEN
Kysy lisää palveluistamme