Tuotamme tekoälystä epäreilua kilpailuetua asiakkaillemme!

Lopeta yrityksesi tiedon päällä istuminen, hyödynnä sitä!

Tällä hetkellä yritykset hyödyntävät vain murto-osan datastaan. Kehitämme asiakasyritykselle tekoälyä tukemaan heidän kasvustrategiaansa ja kehittyvien liiketoimintojen vaatimuksia.

”Oma data on yrityksille arvokasta pääomaa, ellei arvokkainta. Sitä ei kuitenkaan läheskään aina osata hyödyntää tehokkaasti, jos mitenkään.” 

Ketä me olemme?

Aisti on Ambientia Oy:n tekoälyyn erikoistunut Data Science yksikkö.

Tarjoamme räätälöityjä datan hallinnan ja hyödyntämisen ratkaisuja ydinliiketoimintasi edistämiseksi. Rakennamme ratkaisun asiakkaan tarpeen mukaan esimerkiksi datanlouhinnan (datamining) ja koneoppimisen (machine learning) tekniikkoja hyödyntäen. Kaikkia yrityksesi digitaalisia toimintoja on mahdollista parantaa tekoälyn avulla 

Tekoäly tuo tulosta – kun sitä osaa käyttää.

Mitä me teemme?

Me tuotamme räätälöityjä tekoälyratkaisuja eri liiketoiminta-alueille.

Yhdistämme tilastotieteen, matematiikan ja nykyaikaisen koneoppimisen, ja tuotamme selkeän ratkaisun asiakasyrityksen liiketoiminnan parantamiseksi. Voit käyttää myös asiantuntijoitamme esimerkiksi nousevien trendien tunnistamiseen, kuluttajamotiivien syvälliseen ymmärtämiseen, parhaan liiketoimintapotentiaalin löytämiseen sekä asiakasdatan voimakkaaseen hyödyntämiseen.

ANalytiikka

Koneoppiminen

Tiedonkeruu

Datastrategia

Tekoäly?

Tekoäly (artificial intelligence, AI) tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että kone koulutetaan ratkaisemaan loogista päättelyä vaativia tehtäviä itsenäisesti. Koulutetulle tekoälylle ei tarvitse kertoa, mitä menetelmiä ongelman ratkaisuun ja vastauksen löytämiseen tulisi käyttää – tekoälylle annetaan vain aineisto ja se kykenee itse löytämään yhteyden annetun ongelman ja sen ratkaisun välillä. Tekoäly ei väsy loogiseen päättelyyn samaan tapaan kuin ihmisäly eikä tekoälyllä ole samanlaisia rajoituksia kuin ihmisen työmuistin kapasiteetilla. Tekoäly muistaa ja pystyy ottamaan huomioon kaikki päättelytehtävään vaikuttavat seikat yhtä aikaa.

Asiakkaitamme