';
Lopeta yrityksesi tiedon päällä istuminen, käytä sitä!

Oma data on yrityksille arvokasta pääomaa, ellei arvokkainta. Sitä ei kuitenkaan läheskään aina osata hyödyntää tehokkaasti, jos mitenkään.

ANALYTIIKKA

Analytiikan tarkoituksena on kertoa jotain tulevasta maailmasta, menneisyyden kautta. Tiedon pitäisi tukea tulevaa toimintaa. Datan pohjalta joko me ennakoimme tai kone ennakoi erilaisten toimenpiteiden seurauksia: näin tiedämme paremmin, mitä tulevaisuudessa kannattaa tehdä.

KONEOPPIMINEN

Koneoppiminen (machine learning) on tekoälyn (artificial intelligence) osa-alue, jonka tarkoituksena on parantaa ohjelmiston toimintaa saatavilla olevan pohjatiedon ja käyttäjien toiminnan perusteella. Koneoppimista käyttävä ohjelmisto siis kehittyy sitä enemmän, mitä enemmän sitä käytetään. 

TIEDONKERUU

Datan avulla pystytään kehittämään liiketoimintaa esimerkiksi ymmärtämällä asiakkaita ja heidän toimintaansa paremmin. Tämän ansiosta yritykset pystyvät tarjoamaan parempaa ja paremmin kohdistettua palvelua. Tekoälyn avulla voidaan myös pyrkiä vähentämään asiakaspoistuman määrää tai saamaan yleisesti parempaa kuvaa yrityksen asiakaskunnasta.

DATASTRATEGIA

Datan merkitykseen ovat varmaan heränneet kaikki, siis kaikki. Silti uskallamme julkisesti väittää että valtaosa yrityksistä tai datan päällä istuva tietää olevansa pallo täysin hukassa: mitä kaikella datalla pitäisi oikein tehdä? Mistä tietää, mikä data on hyödyllistä? Onko minun keräämäni data laadukasta ja miten saan sillä tuloksia? Missä kunnossa asiakasyrityksen data on tällä hetkellä?

TEKOÄLY?!

Tekoäly (artificial intelligence, AI) tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että kone koulutetaan ratkaisemaan loogista päättelyä vaativia tehtäviä itsenäisesti. Koulutetulle tekoälylle ei tarvitse kertoa, mitä menetelmiä ongelman ratkaisuun ja vastauksen löytämiseen tulisi käyttää – tekoälylle annetaan vain aineisto ja se kykenee itse löytämään yhteyden annetun ongelman ja sen ratkaisun välillä. Tekoäly ei väsy loogiseen päättelyyn samaan tapaan kuin ihmisäly eikä tekoälyllä ole samanlaisia rajoituksia kuin ihmisen työmuistin kapasiteetilla. Tekoäly muistaa ja pystyy ottamaan huomioon kaikki päättelytehtävään vaikuttavat seikat yhtä aikaa.

Tuloksia

Data ilman analysointia on vain polttoainetta

Yhdistämme tilastotieteen sekä matematiikan ja näiden menetelmiä käyttäen kerromme selkeän suunnan, johon asiakasyrityksen kannattaa edetä. Voit käyttää asiantuntijoitamme esimerkiksi nousevien trendien tunnistamiseen, kuluttajamotiivien syvälliseen ymmärtämiseen, parhaan liiketoimintapotentiaalin löytämiseen sekä asiakasdatan voimakkaaseen hyödyntämiseen.

AISTI ANALYTICAL

Aisti on joensuulainen tekoälyyn erikoistunut yritys.

Tarjoamme räätälöityjä datan hallinnan ja hyödyntämisen ratkaisuja ydinliiketoimintasi edistämiseksi. Rakennamme ratkaisun asiakkaan tarpeen mukaan esimerkiksi datanlouhinnan (data mining) ja koneoppimisen (machine learning) tekniikkoja hyödyntäen. Kaikkia yrityksesi digitaalisia toimintoja on mahdollista parantaa tekoälyn avulla – sen avulla voi esimerkiksi nopeuttaa datan analysointia tai ennustaa markkinoita.

Kysy lisää palveluistamme